Jak rozpuścić styropian krok po kroku

Jak rozpuścić styropian krok po kroku

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się jak rozpuścić polistyren to dobrze trafiłeś. W tym artykule omówimy jak rozpuścić polistyren używając lawendowego olejku eterycznego i eteru dimetylowego glikolu dietylenowego na miejscu. W końcu będziesz mógł wyrzucić swój styropian i cieszyć się czystymi rękami!

Olejek eteryczny z lawendy rozpuszcza polistyren

Lawenda jest świetnym środkiem na trądzik, ale być może zastanawiasz się, jak lawenda rozkłada polistyren. Odpowiedź jest prosta: olejek lawendowy może rozpuszczać polistyren. Olejek lawendowy jest olejkiem eterycznym ekstrahowanym parą wodną. Proces ten może być wolniejszy w przypadku cytrusów, ale równie skutecznie rozpuści polistyren. Aby użyć olejku lawendowego jako środka nawilżającego, rozcieńcz kilka kropli w takiej samej ilości oleju nośnego. Nałóż równomiernie na skórę.

W tym doświadczeniu użyjemy roztworu olejku lawendowego, dichlorometanu i izopropanolu. W pierwszym roztworze rozpuszcza się żel styrenowy, a do drugiego, izopropanolu, dodaje się go w celu rozpuszczenia. Mieszaninę ogrzewa się do temperatury około 60°C, a następnie odzyskuje się propanol. W rezultacie otrzymujemy stały styren.

Inny chiński znak używany do opisania procesu rozpuszczania polistyrenu to “Geng nimetanoruwo”. Następnie łączymy go z wodą i dobrze mieszamy. W efekcie olejek eteryczny z lawendy rozprasza polistyren w środowisku. Następnie związek ten jest neutralizowany przez enzymy. Ponadto działanie na polistyren jest natychmiastowe i całkowite.

Eter dimetylowy glikolu dietylenowego rozpuszcza polistyren

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się jak rozpuścić polistyren, to dobrze trafiłeś. Eter dimetylowy glikolu dietylenowego jest przejrzystą, bezbarwną cieczą o słabym zapachu przypominającym eter. Oprócz tego, że jest powszechnym rozpuszczalnikiem, DME ma wiele użytecznych zastosowań. Jest używany w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, produktów elektrycznych i sprzętu optycznego. Chociaż często określa się go mianem “glikolu etylenowego”, ma on również kilka zastosowań w produkcji szkła, mebli i farb drukarskich.

Polecamy również:  Jak przykleić styropian do płyty

Jego właściwości chemiczne pozwalają mu przenikać przez różne warstwy materiałów bez szkody dla środowiska. Jego wysoka prężność par oznacza na przykład, że może rozpuścić polistyren w wodzie. Należy jednak pamiętać, że zachowanie DME w fazie parowej zależy od temperatury. Ogólnie rzecz biorąc, osiągnięcie maksymalnego stężenia i odparowanie eteru dimetylowego glikolu dietylenowego trwa do 20 godzin.

Kiedy eter dimetylowy glikolu dietylenowego jest używany w ten sposób, rozpuszcza polistyren w jednym kroku. Eter dimetylowy glikolu dietylenowego jest związkiem organicznym, który jest lekko lotny i bezbarwny. Jego wysoka zdolność rozpuszczania jest idealna do polimeryzacji i reakcji metaloorganicznych. Jest również bardzo stabilny i mieszalny z wodą i większością powszechnie stosowanych rozpuszczalników.

Nie jest jednak pozbawiony potencjalnych zagrożeń. W badaniach na zwierzętach DME może mieć niekorzystny wpływ na rozwój płodu. Pojedyncza dawka 50 mg/kg/dzień nie powodowała żadnych istotnych działań niepożądanych. Najwyższa dawka nie wyrządziła szkody matce, ale była związana z wyższym ryzykiem wystąpienia wad wrodzonych. Ponadto, wysoce zalecane jest, aby eter dimetylowy glikolu dietylenowego nie był stosowany u ciężarnych myszy, ponieważ może powodować szkodliwe skutki.

Siła działania tej substancji chemicznej i niski koszt sprawiają, że jest ona odpowiednia do wielu zastosowań. Używano go do oczyszczania dichlorku kwasu 5-amino-2,4,6-trójjodioftalowego, który jest półproduktem w wieloetapowej syntezie iopamidolu, środka do obrazowania kontrastu rentgenowskiego. Podobnie eter dimetylowy glikolu dietylenowego jest stosowany jako współrozpuszczalnik w rozpuszczaniu chlorku kwasu. Ponadto jest on stosowany do syntezy N-sulfinylowej pochodnej, po której następuje krystalizacja i hydroliza.

Polecamy również:  Jak obliczyć ilość styropianu do budowy domu

Substancja chemiczna stosowana do rozpuszczania polistyrenu jest powszechnie znana jako DME. Jest to również rozpuszczalnik dla polistyrenu. DME jest bardzo skuteczny, gdy jest stosowany do usuwania farb i innych tworzyw sztucznych. Ale proces jest czasochłonny i wymaga wykwalifikowanego technika. Proces jest skomplikowany, ale produktem końcowym jest wysokiej jakości rozwiązanie bez żadnych problemów.

Eter dimetylowy glikolu dietylenowego rozpuszcza polistyren na miejscu

Chemiczny diketon jest łatwopalną cieczą o szacowanej rozpuszczalności w wodzie 1X10+6 mg/L (mieszalny). Cząsteczka ta charakteryzuje się również małą lotnością, na co wskazuje jej stała prawa Henry’ego. Substancja nie odparowała z wody ani z gleby, ale mogła łatwo odparować z suchych powierzchni gleby.

Należy pamiętać, że stężenie estrów dialkilowych kwasów tłuszczowych w rozpuszczalniku decyduje o zdolności cieczy do rozpuszczania polistyrenu. W przypadku diketonu najbardziej pożądana konfiguracja jest reprezentowana przez wzór (2). Ciecz ta może rozpuścić polistyren już w ciągu 10 minut w temperaturze pokojowej, a w temperaturze 70 st. C potrzebuje na to godziny.

Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały jednak, że diketon jest potencjalnie szkodliwy dla płodu. O ile nie ma on wpływu na organizm matki, to ma niekorzystny wpływ na szkielet płodu. U płodów otrzymujących duże dawki częściej występowały wady rozwojowe, a płody otrzymujące małe dawki miały znacznie mniejsze szanse na przeżycie.

Polecamy również:  Jaki jest najlepszy sposób cięcia styropianu?

Z tego powodu diketon nie jest bezpiecznym wyborem na stanowisko pracy zawierające glikol dietylenowy. Chociaż diketon jest substancją chemiczną o niskim stopniu zagrożenia, jego temperatura zapłonu jest zbyt wysoka i ma słabe właściwości rozpuszczania w wodzie. W przeciwieństwie do innych substancji chemicznych, które mogą rozpuszczać polistyren, diketon ma niską toksyczność i krótki okres przydatności.

Do najczęściej stosowanych rozpuszczalników do rozpuszczania polistyrenu należą d-limonen, eter monoetylowy glikolu dietylenowego. Jednak wszystkie te rozpuszczalniki mają ograniczoną zdolność do rozpuszczania polistyrenu w temperaturze pokojowej. Ponadto polistyren ma tendencję do wytrącania się po schłodzeniu rozpuszczalnika do temperatury pokojowej.

Objętość molowa rozpuszczalnika może być wyprowadzona z jego składu, masy cząsteczkowej i gęstości. Ilość składników grupowych w rozpuszczalniku zależy od objętości molowej roztworu. Tak więc ilość rozpuszczalnika potrzebnego do rozpuszczenia polistyrenu na plamie określa się poprzez obliczenie objętości molowej rozpuszczalnika. Objętość molową rozpuszczalnika wyznacza się przez połączenie masy cząsteczkowej i gęstości związku oraz ilości składników grupowych. Parametry te pochodzą z doświadczeń dr Hansena z podobnymi materiałami.

Podobne tematy

Total
0
Shares
Dodaj komentarz