Jak długo schnie beton?

Jak długo schnie beton?

Jeśli zastanawiasz się, jak długo trwa wysychanie partii betonu, nie jesteś sam. Ten artykuł wyjaśni jak stosunek wody do cementu 0,5:1 wpływa na czas utwardzania. Dowiesz się również o prędkości utwardzania i czego szukać w teście RH. Po przeczytaniu tego artykułu, będziesz na dobrej drodze do betonowego placu, który jest gotowy do budowy.

Stosunek wody do cementu 0,5:1 wpływa na czas utwardzania

Stosunek wody do cementu jest miarą proporcji wody do cementu stosowanego przy wykonywaniu betonu. Niski stosunek wody do cementu spowoduje, że beton będzie mocniejszy, ale będzie też trudniejszy w obróbce. Aby określić stosunek wody do cementu, należy podzielić objętość wody przez jard sześcienny cementu. Użycie proporcji 0,5:1 da najbardziej pożądane właściwości dla twojego betonu.

Podczas mieszania mieszanki betonowej bardzo ważne jest zachowanie stosunku wody do cementu na poziomie minimum 0,5:1. Wyższy stosunek wody do cementu daje mocniejszy beton, ale będzie też trudniejszy w obróbce. Jeśli doświadczasz problemów podczas pracy z 0,5:1 stosunku wody do cementu, dodaj plastyfikatory, aby uczynić mieszaninę bardziej wykonalną. Ogólnie rzecz biorąc, stosunek wody do cementu powinien wynosić od 0,5 do 0,7, chociaż może się on nieco różnić w zależności od innych czynników, takich jak wiatr, temperatura i 0,05.

Mieszając mieszankę wody z cementem w proporcji 0,5:1 należy pamiętać, że im wyższy stosunek, tym większe prawdopodobieństwo segregacji lub utraty wody. Woda ma najniższy ciężar właściwy, co oznacza, że beton o wysokim stosunku wody do cementu jest podatny na segregację. Gdy zastosowany jest właściwy stosunek, beton będzie najmocniejszy. Jeśli jednak dodamy zbyt dużo wody, nie będzie ona reagować z cementem i osłabi ogólną wytrzymałość betonu.

Na czas utwardzania betonu piankowego ma wpływ stosunek wodno-cementowy. Im niższy stosunek wodno-cementowy, tym bardziej pianka będzie się kurczyć i tym dłużej będzie trwało utwardzanie betonu. Z tego powodu, 0,5:1 stosunek wody do cementu jest idealny dla betonu w wielu zastosowaniach. Podczas gdy ten stosunek jest optymalny dla niektórych rodzajów betonu, nie powinien być używany do innych zastosowań.

Polecamy również:  Podstawy układania betonu dekoracyjnego

Test RH to jedyny sposób, aby wiedzieć, czy beton jest suchy

Aby określić, czy płyta betonowa jest sucha czy mokra, należy przeprowadzić test RH. Prosty, podręczny miernik powierzchniowy lub zestaw chlorku wapnia nie zapewnia pionowo zintegrowanego obrazu poziomu wilgotności w betonie. Dlatego konieczne jest zrozumienie zasad zarządzania wilgocią w betonie i sposobu jej badania na miejscu. Rapid RH L6 jest skutecznym narzędziem do tego celu. Zestawy

PosiTector CMM IS występują w konfiguracjach basic, complete i pro. Wersja Basic jest odpowiednia do pomiaru wilgotności betonu w obszarach do 1000 stóp kwadratowych. Zawiera trzy sondy, komory kalibracyjne oraz narzędzie próżniowe do czyszczenia otworu po wierceniu. Wersja Pro zawiera pięć komór kalibracyjnych i twardą walizkę transportową. Do każdego zestawu dołączona jest instrukcja.

Test RH in-situ jest jedynym sposobem na stwierdzenie, czy płyta betonowa jest sucha czy mokra. Czujnik RH jest instalowany na określonej głębokości w płycie betonowej i zapewnia dokładny numeryczny pomiar zawartości wilgoci w płycie. Jest to kluczowy krok w naprawie i konserwacji betonu, ponieważ wilgoć może zniszczyć kleje, wykładziny podłogowe i inne produkty.

Renomowany test RH dostarczy dokładnych informacji na temat wilgotności betonu w ciągu 24 godzin. Ponadto, norma ASTM F2170 wymaga, aby wyniki testu RH były rejestrowane i dokumentowane po 72 godzinach. Jednakże badanie przeprowadzone na zlecenie ASTM wykazało, że 24-godzinny odczyt wilgotności względnej jest wiarygodnym wskaźnikiem wilgotności betonu i daje 48-godzinne wyprzedzenie w procesie podejmowania decyzji dotyczących projektu.

28-dniowy czas utwardzania

Kiedy pracujesz nad projektem betonowym, możesz się zastanawiać o co chodzi z 28-dniowym czasem utwardzania. Utwardzanie odnosi się do procesu kontrolowania zawartości wilgoci w betonie. Termin utwardzanie ma różne znaczenia dla różnych osób. Często jest błędnie interpretowany jako wiek lub wymóg wytrzymałości. Nie ma określonego wieku, w którym beton musi być prawidłowo utwardzony, ale im dłużej będzie schnąć, tym będzie mocniejszy.

Idealnie, należy odczekać co najmniej tydzień przed jazdą samochodem lub dużym sprzętem po nim. W tym czasie beton osiągnie około dziewięćdziesiąt procent swojej ostatecznej wytrzymałości. Należy odczekać tydzień lub dwa przed zaparkowaniem pojazdu na świeżo wylanym betonie. Niezależnie od metody, należy pamiętać, aby sprawdzić gotową fundacji betonu okresowo, aby zapewnić, że jest gotowy do użycia. Użycie niewłaściwego rodzaju betonu może całkowicie zniszczyć Twoją ciężką pracę.

Polecamy również:  Jak szlifuje się beton

W zależności od projektu mieszanki, ilości użytej wody i wytrzymałości mieszanki betonowej, można określić konkretny czas. Podczas gdy wiele mieszanek betonowych wymaga 28 dni, aby osiągnąć swoją wytrzymałość projektową, niektóre mogą osiągnąć 5000 psi w zaledwie siedem dni. W obu przypadkach, bardziej intensywny proces utwardzania zwiększy koszt projektu. Z tych powodów, średni czas utwardzania betonu wynosi często 28 dni.

Oprócz wieku, czas utwardzania wpływa również na rozwój wytrzymałości betonu na ściskanie. Na przykład wyższe temperatury powodują wczesny rozwój wytrzymałości betonu, ale mogą negatywnie wpłynąć na jego 28-dniową wytrzymałość. W mniejszych pracach często stosuje się zalewanie wodą. Należy upewnić się, że temperatura wody w wodzie do utwardzania jest około dwudziestu stopni Fahrenheita chłodniejsza niż beton, ponieważ zapobiega to naprężeniom termicznym. Mgła jest inną metodą stosowaną do utwardzania betonu, choć jest zwykle używany do mniejszych projektów. Kiedy temperatury otoczenia są znacznie powyżej zera, mgła jest używany. Zamgławianie pomaga zminimalizować skurcz plastyczny do momentu ostatecznego związania.

Szybkość utwardzania

Szybkość utwardzania betonu różni się w zależności od materiałów i proporcji mieszanki. Zalecenia normatywne oparte są na zależności Arrheniusa. Na przykład, jeśli mieszanka betonowa osiągnie wymaganą wytrzymałość w ciągu 10 dni, to uzyskana wytrzymałość wyniesie 70 procent wartości deklarowanej. Z drugiej strony, jeśli mieszanka zostanie wystawiona na działanie temperatur poniżej zera, nie utwardzi się w przewidzianym czasie.

W ostatnim badaniu naukowcy oceniali szybkość utwardzania betonu przy użyciu czterech różnych szybkości aplikacji. Nałożyli oni mieszankę utwardzającą w czterech różnych tempach, od piętnastu do pięciu m2/L, i pozostawili próbki na 5 minut przed pomiarem opóźnionego ugięcia. Chociaż każda z zastosowanych stawek była statystycznie istotna, nie były one wystarczające, aby zagwarantować szybkość utwardzania. Co więcej, nie ma jednolitości wśród specyfikacji opartych na wynikach, dlatego szybkości rozwoju mogą się znacznie różnić.

Szybkość utwardzania betonu jest kluczowym czynnikiem w harmonogramach budowy. Beton nie osiągnie pełnej wytrzymałości, jeśli zawartość wilgoci będzie zbyt wysoka lub zbyt niska. Stąd najlepiej stosować mieszankę, która zawiera większy procent wody. Kiedy mieszanka jest przygotowywana do utwardzania, dodaje się do niej domieszki przyspieszające. Metoda przyspieszonego utwardzania pozwala na uzyskanie maksymalnej wytrzymałości w krótszym czasie.

Polecamy również:  Jakie proporcje i składniki są potrzebne do betonu B20?

Badanie to przeprowadzono z wykorzystaniem czarnego papieru konstrukcyjnego na sztywnej tekturze. Czarne tło zapewniało lepszy kontrast dla oceny wizualnej. Papierowe kupony były rozrzucane na powierzchni betonu przed zebraniem ich do analizy. Wyniki eksperymentu podsumowano na rysunku 25. Dla każdej próbki porównano rzeczywistą szybkość nakładania masy utwardzającej z szybkością szacunkową. Wyniki były zgodne z odpowiednimi wartościami podanymi w Tabeli 13

Początkowy czas chodzenia

Jak długo powinienem czekać aż mój beton będzie suchy zanim po nim przejdę? Czas chodzenia po betonie zależy od rodzaju użytej mieszanki betonowej. Po podstawowych mieszankach betonowych można chodzić już po 24 godzinach od wykonania powierzchni. Szybkoschnący beton jest gotowy do chodzenia w ciągu trzech godzin. Ogólnie rzecz biorąc, mieszanka nie jest gotowa do chodzenia po niej, dopóki nie utwardzi się przez co najmniej 24 godziny.

Idealny beton będzie schnąć powoli w czasie. Wolniejszy proces zwiększy integralność strukturalną betonu i zmniejszyć szanse na duże pęknięcia. To jest to, co wykonawcy odnoszą się do wilgotnego utwardzania. Jednak istnieją pewne rzeczy, które można zrobić, aby przyspieszyć proces suszenia betonu. Oto kilka wskazówek. Przede wszystkim, należy pozostawić obszar do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. Następnie, jeśli to możliwe, należy pozostawić obszar do utwardzenia na noc.

Beton będzie nadal utwardzał się pod powierzchnią. Po tygodniu beton osiągnie około 90 procent swojej ostatecznej wytrzymałości. Przejazd dużych pojazdów po terenie może trwać nieco dłużej, ale przed wznowieniem ruchu powinny one poczekać do 28 dni. Po tym czasie można jeździć po betonie nie powodując żadnych szkód. Ciężki sprzęt, taki jak samochody ciężarowe, nie powinien jeździć po betonie, dopóki nie osiągnie on swojej pełnej wytrzymałości.

Podobne tematy

Total
0
Shares
Dodaj komentarz