Alicja Cicha

80 komunikat
Moja przygoda z budownictwem zaczęła się dwa lata temu, przez dwa lata zdobyłam duże doświadczenie odnośnie planowania i zarządzania budowami. Postaram podzielić się z wami moimi doświadczeniami.